Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Adresa a kontakt

+421907209879

Jána Kollára 18

038 21, Mošovce

Vstup

rezervácia: telefonicky vopred

časová náročnosť: 30 min.

predaj lístkov: na mieste


Sociálne siete

Predpoveď

Múzeum Jána Kollára v Mošovciach

Expozícia v rodnom dome básnika Jána Kollára sprevádzajúca jeho životom a dielom

História a poslanie

Múzeum Jána Kollára v Mošovciach sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom básnika, evanjelického farára a hlásateľa všeslovanskej Jána Kollára. Pri obecnom požiari, v roku 1863, obytná časť rodného domu a hospodárska časť zhoreli. Zachovala sa len sýpka, ktorá od roku 1983 slúžila ako pamätná izba. V roku 2009 sa začalo so stavbou dostavby rodného domu Jána Kollára, ktorá by bola replikou pôvodného domu. V auguste 2010 bola verejnosti sprístupnená nová časť expozície. Múzejná expozícia vznikla s pomocou Obecného úradu v Mošovciach a Slovenského národného literárneho múzea v Martine. Kurátorom a scenáristom múzejnej expozície je PhDr. Jozef Beňovský.

Stále expozície

Vstup do expozície začína v pôvodnej sýpke. Z tejto časti sa novovybudovanými dverami prechádza do ďalšej časti, kde je zachytený život Jána Kollára od narodenia, štúdiá až po kňazské pôsobenie v nemeckej Lobede. Zoznámite sa s tvorbou Jána Kollára od prvého vydania Básní Jána Kollára cez Slávy dcéru z rokov 1824 a 1832, vydania Národných spievaniek, práce o literárnej vzájomnosti až po kázňovú tvorbu. Panelovú časť uzatvára pôsobenie Jána Kollára v Pešti v rokoch 1819-1849. Posledná miestnosť je venovaná pôsobeniu Jána Kollára vo Viedni. Vzácnou pamiatkou je tiež plaketa s podobizňou Jána Kollára, ktorá bola súčasťou Československej výstavy v Prahe roku 1895. V expozícii sa nachádzajú aj materiály k Spoločnosti Jána Kollára v Prahe, ktorá vznikla v roku 2004.

Ján Kollár

Ján Kollár (1793–1852), rodák z Mošoviec bol slovenský politik, básnik, spisovateľ, evanjelický kňaz, ideológ slovenského a predstaviteľ českého a slovenského národného obrodenia, jazykovedec. Študoval v Mošovciach, Kremnici, Banskej Bystrici, Bratislave a Jene. Patril k zásadným osobnostiam hlásiacim sa k politickému programu panslavismu. Jeho najznámejším dielom je lyricko-epická skladba Slávy dcéra napísaná biblickou češtinou.