Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Adresa a kontakt

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

+421908902650

Múzeum slovenskej dediny Martin, Jahodnické háje

036 01, Martin

Vstup

rezervácia: je potrebná iba pre väčšie skupiny

časová náročnosť: 30 min.

predaj lístkov: na mieste


OTVÁRACIA DOBA

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku sídli v areáli Múzea slovenskej dediny a platia preň rovnaké otváracie hodiny.

Sociálne siete

Predpoveď

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Múzeum s expozíciou o histórii, kultúre a spôsobu života Rómov na Slovensku

História a poslanie

Múzeum je špecializovanou zložkou SNM v Martine. Toto pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou sa začalo formovať na pôde Etnografického múzea v Martine, ako Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku v roku 2002. Po transformácii v roku 2004 je dokumentačným a vedecko-výskumným múzejným pracoviskom, ktoré v rámci profilácie múzea kladie dôraz na akvizičnú, metodicko-odbornú a kultúrno-výchovnú činnosť.

Prezentuje rómsku kultúru a informuje o jej špecifikách. Jeho cieľom je zhromažďovať, vedecky a odborne spracovávať, využívať, sprístupňovať a prezentovať hmotné dokumenty nielen so zreteľom na slovenský národ a Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj so zreteľom na etnické spoločenstvá, ktoré žili a žijú na území Slovenska.

V súčasnosti sídli v areáli SNM v Martine - Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v objekte zemianskej kúrie z Blážoviec.

Stále expozície

Expozícia Romano drom / Cesta Rómov prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod do Európy. Osobitnú pozornosť venuje historicite prítomnosti Rómov na území Slovenska a dopadu prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo. Podstatná časť expozície je venovaná tradičnej kultúre a spôsobu života Rómov.