Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Adresa a kontakt

+421 902 134 224

SNP 1317/155

039 01, Turčiansky Michal

Vstup

rezervácia: telefonicky vopred

časová náročnosť: 30 min.

predaj lístkov: bezplatne


Sociálne siete

Predpoveď

Pamätná izba Izidora Žiaka-Somolického

V pamätnej izbe sa nachádzajú drevorezby, pamätná kniha a popis diela michalského rodáka

História a poslanie

Pri príležitosti 90. výročia úmrtia Izidora Žiaka Somolického sa 16. februára 2008 v sále kultúrneho domu v Turčianskom Michale konala slávnostná akadémia žiakov teplických škôl a členov Matice slovenskej. Tu vznikol návrh na postupné zriadenie pamätnej izby v kultúrnom dome v Turčianskom Michale. Kultúrny dom patrí Mestskému úradu v Turčianskych Tepliciach, ktorý spravuje Turčiansky Michal ako svoju miestnu časť. Prevádzkovateľom pamätnej izby je Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) v Turčianskych Tepliciach. Slávnostné otvorenie Pamätnej izby sa konalo pri príležitosti 150. výročia narodenia významného rodáka za prítomnosti predstaviteľov mesta Turčianske Teplice, Matice slovenskej a mnohých hostí dňa 17. mája 2013.

Dňa 8. novembra 2018 si obyvatelia horného Turca z iniciatívy členov MO MS pripomenuli 100. výročie úmrtia Izidora Žiaka Somolického a 220. výročie vydania prvej latinskej básnickej zbierky o liečivých vodách teplických od Jána Valentiniho. Na priečelí kultúrneho domu v Turčianskom Michale bol osadený spoločný pamätný reliéf s bronzovou plastikou Izidora Žiaka Somolického, ktorú vytvoril akademický sochár Štefan Pelikán.

Pri príležitosti 160. výročia narodenia Izidora Žiaka Somolického si členovia MO MS uctili jeho pamiatku odhalením epoxidovej busty v pamätnej izbe, ktorú vytvoril akademický sochár Štefan Pelikán. Táto udalosť sa konala 10. februára 2023. Busta mala byť pôvodne odhalená pri príležitosti 100. výročia založenia MO MS v Turčianskych Tepliciach (19. decembra 1920), ale Štefan Pelikán sa toho už nedožil.

Táto izba je významným miestom pre tých, ktorí sa zaujímajú o slovenskú literatúru a históriu, pretože poskytuje hlbší pohľad na život a dielo jednej z významných postáv slovenského národného obrodenia. Dopĺňa okruh pamätných izieb v hornom Turci, ktoré sú zobrazené na pamätnej pohľadnici z roku 2013 a na mape významných dejateľov horného Turca z roku 2016, vydaných MOMS Turčianske Teplice (M. Galanda, I. Žiak Somolický, M. M. Hodža, J. Kollár, F. Hrušivský, Kláštor pod Znievom, Remiášová, Vyšehrad, MsÚ Jasenovo).

Stála expozícia

Návštevníci pamätnej izby majú možnosť vidieť rôzne drevorezby, pamätnú knihu a popis životného diela michalského rodáka. Pri príležitosti osláv 160. výročia narodenia tohto slovenského bájkara matičiari nainštalovali bustu Izidora Žiaka-Somolického, ktorej autorom je akademický sochár Štefan Pelikán.

Reprodukcie publikácií, ktoré napísal Izidor Žiak Somolický, sú v pamätnej izbe doplnené dielami ďalších významných miestnych spisovateľov a národných dejateľov. Medzi nimi sú Ján Valentini (1756-1812), turčiansky polyhistor, kňaz a prírodovedec, rodák z Turčianskeho Michala, spisovatelia Miroslav Bartoš, Anna Dubovcová, Ján Marek, Ondrej Nagaj, Margita Nižňanská, umeleckí rezbári Karol Stodolica, Zeno Jurášek, matematička Jaroslava Brincková a ďalší umelci.

Priestor pamätnej izby obsahuje kombináciu súčasného a dobového nábytku, závesné panely a výkladné skrinky, v ktorých je vystavená fotodokumentácia o živote a diele Izidora Žiaka Somolického. Inventár izby, vlastnený MO MS Turčianske Teplice, bol získaný prostredníctvom pridelených dotácií na projektovú činnosť MO MS, darmi alebo zapožičaním od miestnych obyvateľov. O tomto inventári sa vedie presný záznam.

Izidor Žiak-Somolický

Izidor Žiak-Somolický, významný rodák z kúpeľného mesta Turčianske Teplice, bol všestrannou osobnosťou. Pracoval ako redaktor martinských Národných novín, spisovateľ, bájkar, úradník, národný buditeľ a pracovník, taktiež v advokátskej kancelárii. Ako veľký pansláv s výraznými proslovenskými národnými postojmi čelil počas maďarizácie šikane, prenasledovaniu a diskriminácii zo strany vládnych kruhov. Napriek tomu žil a pracoval ako hrdý Slovák, čo sa odrážalo aj v jeho slovenskej poézii a próze. Bol prekladateľom ruskej, francúzskej a americkej literatúry a jeho diela boli preložené do viacerých slovanských jazykov. Izidor Žiak-Somolický sa narodil 10. februára 1863 v Turčianskom Michale a zomrel 25. januára 1918 v Banskej Bystrici.