Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Adresa a kontakt

+421434293429

SNP 15/10

038 51, Turčianska Štiavnička

Vstup

rezervácia: telefonicky vopred

časová náročnosť: 30 min.

predaj lístkov: na mieste


Sociálne siete

Predpoveď

Rodný dom Jána Kostru

Múzejná expozícia o živote a diele spisovateľa Jána Kostru v jeho rodnom dome

História a poslanie

V roku 2010 sa v zrekonštruovanom rodnom dome Jána Kostru otvorila múzejná expozícia, ktorá sa venuje životu a dielam tohto zakladateľa modernej slovenskej lyriky. Múzejná expozícia bola otvorená v deň básnikových nedožitých stých narodenín.

Zásluhu na otvorení rodného domu Jána Kostru má bývalý starosta Peter Očka, ktorý šestnásť rokov zhromažďoval osobné veci básnika a dotiahol rekonštrukciu padajúceho domu.

Stála expozícia

V rámci expozície môžu návštevníci obdivovať Kostrov nábytok, osobné predmety, fotografie a aj jeho cenné literárne práce. Výstava predstavuje Kostru ako básnika a aj ako výtvarníka. Súčasťou expozície je maliarsky stojan a originály portrétov, ktoré maľoval.

Ján Kostra

Ján Kostra (1910 - 1975) bol slovenský básnik, maliar, esejista, prekladateľ a autor literatúry pre deti a mládež. 

Svojou tvorbou sa radí k zakladateľom modernej slovenskej lyriky s mimoriadnym zmyslom pre čistotu tvaru a estetickosť slova. Prvé verše začal publikovať už ako stredoškolák. Svoje diela uverejňoval spočiatku najmä časopisecky.

Takmer celý život sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Svoje diela však považoval za intímnu vec. Jeho básnická zbierka Ave Eva z roku 1943 vyšla s jeho vlastnými ilustráciami. Písal tiež eseje o modernej slovenskej maľbe, napr. o Ľudovítovi Fullovi.