Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

EkoHrdinovia – bezplatný tábor pre malých ekológov

Autor: Nadácia Kia Slovakia
Foto: Nadácia Kia Slovakia
Uverejnené: 21. august 2023

Pobyt v prírode, veselé tváre a neformálne vzdelávanie – to všetko patrí ku EkoHrdinom, detskému táboru Nadácie Kia Slovakia. Hrou, kreatívnymi aktivitami a výletmi sme deťom sme počas letných prázdnin priblížili dôležité environmentálne témy.

Nový deň – nový príbeh

Počas týždňa sme deti previedli vybranými témami spolu s odborníkmi na recykláciu, ochranu prírody, lesnú pedagogiku, biodiverzitu a zelenú architektúru. Deti mohli aktívne zapojiť svoje myslenie a kreativitu do hier a aktivít navrhnutých tak, aby im pomohli porozumieť rôznym aspektom životného prostredia. Zároveň sa naučili, aké malé kroky môžu podniknúť, aby prispeli k udržateľnému životnému štýlu.

Divoká cesta recyklácie

Program odštartoval vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch, ktorý patril recyklácii a triedeniu odpadov v spolupráci s oddelením BOZP a životného prostredia Kia Slovakia, a tiež neziskovej organizácie Deti čistej zeme. Okrem kvízu o odpadovom hospodárstve, deti hádali dobu rozkladu rôznych odpadov a hrali ekologickú verziu spoločenskej hry Človeče, nehnevaj sa. Deň sme zakončili v kompostárni záhradného odpadu v obci Varín, kde deti zažili výrobu budúceho prírodného hnojiva. 

Škola ochrany prírody

Program pokračoval prechádzkou náučným chodníkom malého okruhu Jánošíkových dier. Okrem zdolávania rebríkov a mostíkov mali deti možnosť spoznať domov mnohých vzácnych a ohrozených zvierat a rastlín. Aktivity pokračovali v sídle Správy Národného parku Malá Fatra vo Varíne, kde si deti zahrali lesné bingo, vďaka ktorému sa mohli naučiť zvuky či stopy zvierat. Táto časť programu pomohla deťom interaktívne spoznať krásy a hodnoty prírody.

Lesná pedagogika

Stred týždňa sa niesol v znamení prechádzky na vyhliadku Dubeň, odkiaľ sa účastníkom naskytol jedinečný výhľad na Žilinu. V sprievode zástupcu organizácie Lesy Slovenskej republiky sa mohli deti oboznámiť s rôznymi druhmi stromov a rastlín, a tiež zažiť prírodu očami zvierat v noci. Ich zrak bol zahalený a namiesto neho sa spoľahli na iné zmysly. Táto aktivita im umožnila lepšie porozumieť tomu, ako sa zvieratá prispôsobujú nočnému prostrediu a aké schopnosti majú na získavanie potravy a orientáciu.

Zvyšok dňa strávili súťažnými aktivitami v Enviroučebni v Žiline. Program zanechal v deťoch hlbší záujem a rešpekt k prírode ukázal, že vzdelávanie nemusí znamenať iba štúdium literatúry, ale môže byť aj o priamom kontakte so svetom okolo nich.

Objavovanie biodiverzity

Ako možno zmeniť poľnohospodársku krajinu na územie plné živočíchov, rastlín a vody sa účastníci dozvedeli vo štvrtok, v Bioklimatickom Parku Drieňová. Občianske združenie Ekoenergia im pripravilo pútavú prehliadku parku – gazdovský dvor plný zvierat, ovocný sad starých odrôd, včelie úle či obnoviteľné zdroje energie. Udržateľnosť si deti vyskúšali aj v umení – z použitých starých materiálov tvorili kreatívne puzdrá na poháre a sovičky z drevených hoblín. Tí najaktívnejší si vyrobili tiež vrecká s vlastným čajom a ovsenými vločkami. Praktické aktivity účastníkom ukázali, akým spôsobom môžu sami prispieť k udržateľnej spotrebe.

Zelené a krajšie mesto

Tábor sme zakončili v Žiline, v spolupráci s Nadáciu Milana Dubca. Cieľom bolo zoznámiť deti so zelenými projektami v  stavebníctve a motivovať ich k inovatívnym nápadom, ktoré môžu meniť budúcnosť. Svojimi návrhmi „zelenej kancelárie“ zohľadňovali naučené poznatky a spájali ich tak v praxi pri stavebnom plánovaní. Tábor nezostal len v priestoroch budovy, deti sa tiež angažovali v skrášľovaní mesta. Výsadba levanduľového záhonu v parku Frambor bola nielen vizuálnym príspevkom k mestskej kráse, ale aj praktickou ukážkou toho, ako môžeme prostredníctvom jednoduchých akcií podporiť biodiverzitu a estetiku verejných priestranstiev.

„Ekohrdinovia sa stali príkladom toho, ako môžeme vzdelávať mladú generáciu v otázkach ochrany prírody. V spolupráci s partnermi sme poskytli deťom inšpiráciu a podnety pre ich každodenný vzťah k svojmu okoliu,“ doplnil význam projektu správca Nadácie Kia Slovakia.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama