Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

V Žiline sa otvára Zážitkové centrum na popularizáciu vedy a techniky - Motio

Autor: Žilinská univerzita
Foto: Žilinská univerzita
Uverejnené: 14. apríl 2024

Vo štvrtok 18. apríla 2024 sa v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline s podporou Nadácie Kia Slovakia otvára Zážitkové centrum na popularizáciu vedy a techniky – Motio.

Motio poskytne priestor pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a umožní získavanie technických zručností a pochopenie vedeckých princípov v niektorých technických oblastiach so zameraním na dopravu najmä u mladej generácie.

Cieľom centra je vzbudiť najmä u detí a mládeže záujem o vedu a techniku, podporiť ich logické myslenie a porozumenie fungovania sveta okolo nás. V Motio budeme realizovať popularizačné a inovatívne aktivity, ktoré sú založené na experimentálnom učení, prostredníctvom 38 interaktívnych exponátov, digitálnej techniky a aplikácií na tému pohyb, pohon a robot. Súčasťou centra je aj interaktívna trieda a virtuálna realita.

Motio vzniklo na základe memoranda o spolupráci, ktoré 27. 4. 2023 podpísala Žilinská univerzita v Žiline a Nadácia Kia Slovakia.

Zážitkové centrum na popularizáciu vedy a techniky - Motio bude otvorené od mája 2024 pre základné a stredné školy. Po letných prázdninách sa otvorí aj počas víkendov - soboty budú určené pre rodičov s deťmi, ale aj dospelých. Organizované budú postupne taktiež súťaže, workshopy, či diskusie s vedcami. Detaily budú zverejnené na motio.uniza.sk a www.motio.sk.

Som veľmi rád, že do roka a do dňa, od podpísania memoranda, sa nám podarilo tento projekt zrealizovať. Žilinská univerzita v Žiline vníma potrebu popularizácie vedy a techniky v spoločnosti ako významnú úlohu už dlhodobo, zároveň, aj ako jedno z poslaní univerzity. Sme radi, že vďaka spolupráci s Nadáciou Kia Slovakia sa nám darí toto poslanie napĺňať. Zážitkové centrum vedy a techniky - Motio je jedinečné svojim tematickým zameraním na pohyb a dopravu, ako aj umiestnením v priestoroch univerzity,“ hovorí prorektor Žilinskej univerzity v Žiline, Jozef Ristvej.

Existenciu zážitkových centier na popularizáciu vedy a techniky považujeme za výbornú súčasť rozvoja vzdelávania, inovácií a v neposlednom rade aj približovania vedy ako takej. Spoločne s univerzitou sme vytvorili príležitosť pre deti, mládež, ale aj dospelých spoznávať a pochopiť základy fungovania vecí okolo nás v interaktívnom a atraktívnom prostredí. Centrum poskytuje zážitky, ktoré robia abstraktné koncepty prístupnými a zábavnými. Veríme, že sme na začiatku výnimočného partnerstva s cieľom povzbudiť detskú zvedavosť a prirodzenú túžby po poznaní, “ doplnil správca Nadácie Kia Slovakia, Tomáš Kováč.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama