Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Dielo mesiaca v Turčianskej galérii: Oľga Krýslová: Čistá rieka, 1986, olej na lepenke

Autor: Turčianska galéria
Foto: Turčianska galéria
Uverejnené: 04. september 2023

Vybrala Hana Zelinová: „Obraz vo mne vyvoláva zvláštny pokoj. Razantné ťahy štetcom zachytávajú  Turčiansku idylu:  leto na svojom vrchole, slnko svieti, konáre zelených stromov ukrývajú pokojne plynúcu rieku, ktorej hladina zrkadlí farebný odraz mihotavej hry svetla s lístím a zároveň  evokuje pokojne plynúci čas. Obraz je zároveň spomienkou na pani Krýslovú, drobnú milú šarmantnú blondýnu s tichým úsmevom, patriacu k predstaviteľom slovenskej krajinomaľby i k martinskej intelektuálnej  societe, ktorej sa ona, pražská rodáčka stala pevnou súčasťou."

PhDr. Hana Zelinová – etnografka Slovenského národného múzea v Martine pochádza z Martina. Vyštudovala odbor etnografia a folkloristika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od r. 1978 pracuje ako etnografka SNM v Martine, od roku 1999 v jeho špecializovanom pracovisku Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. Žije v Martine.

Oľga Krýslová (1931 – 2003) sa narodila 15. februára 1931 v Prahe. Výtvarné umenie študovala v rokoch 1950-1955 na VŠVU v Bratislave u prof. L. Čemického, D. Millyho a B. Hoffstädtera odbor komornej maľby so špecializáciou na krajinomaľbu. V roku 1958 sa natrvalo usadila v Martine. Venovala sa predovšetkým krajinomaľbe. Umelecky stvárnila prostredie Spiša, Liptova, Kysúc, Gemeru, ale najmä Turca, ktorý sa stal jej láskou a inšpiráciou. Medzi rokmi 1975/78 tvorila v rázovitej podtatranskej obci Vikartovce. Pracovala technikou olejomaľby a pastelu. Pre jej maľbu je charakteristické pastózne nanášanie farby, modrozelený kolorit doplnený o okrové, červené a fialové farebné tóny. Zomrela 5. júna 2003 v Martine.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama