Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Turčianske divadelné dni 2024

Autor: Mgr. Milan Herčút
Foto: Mgr. Milan Herčút
Uverejnené: 01. apríl 2024

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, v ZP ŽSK zorganizovalo v spolupráci s obcou Belá - Dulice a Národným osvetovým centrom v Bratislave v termíne 15. - 16. marec 2024 „TURČIANSKE DIVADELNÉ DNI 2024“.

Regionálne kolo 9. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2024 a 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionál-neho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2024.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-neho kraja zorganizovalo v spolupráci s obcou Belá - Dulice a Národným osvetovým centrom v Bratislave v termíne 15. - 16. marec2024 „TURČIANSKE DIVADELNÉ DNI 2024“. Javisko kultúrneho domu v Belej – Duliciach hostilo už 32. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a neprofesionálneho divadla mladých FEDIM.

Do súťaže sa celkovo prihlásili štyri divadelné súbory z nášho regiónu, v kategórii neprofesionálneho divadla dospelých sa zúčastnili dva súbory a v kategórii neprofesionálneho divadla mladých sa predstavili turčianskemu publiku taktiež dva súbory.

Trojčlenná odborná porota v zložení, Mgr. art. Maroš Krajčovič – predseda poroty, Mgr. art. Roman Večerek – člen poroty a Mgr. Zuzana Pálenčíková – členka poroty, bola veľkým prínosom pre zúčastnené súbory počas rozborových seminárov, kde hodnotila, ale najmä odovzdávala cenné rady, inšpirácie a motivovala divadelníkov k ďalšej práci. Zároveň boli súčasťou seminárov aj plodné diskusie medzi porotou a účinkujúcimi.

Na postupovej súťažnej prehliadke TDD 2024 v kategórií neprofesionálneho divadla dospelých udelila odborná porota Ocenenie s návrhom na postup, ktorý získal ochotnícky Divadelný súbor „Za Váhom“ z Lipovca s inscenáciou „Príbuzná“ na motívy rovnomennej poviedky významnej slovenskej prozaičky a dramatičky Boženy Slančíkovej Timravy v réžii Petra Kašíka. Aj v druhom prípade sa odborná porota sa rozhodla udeliť Ocenenie s návrhom na postup, toto ocenenie získal „Ochotnícky divadelný súbor Oľgy Borodáčovej“ z Martina s inscenáciou francúzskeho dramatika Marca Camelottiho „Na správnej adrese“.

V kategórií neprofesionálneho divadla mladých na postupovej súťažnej prehliadke TDD 2024 odborná porota udelila Ocenenie s priamym postupom Divadelný súbor „Drobátka“ z inscenáciou „Cudzinka“ pod režijným vedením Mgr. art. Pavly Musilovej zo ZUŠ Mudroňa v Martine. Ďalší zúčastnený Divadelný súbor „Drama eggs“ pôsobiaci na Spojenej evanjelickej škole v Martine získal s inscenáciou slovenského dramatika Ivana Bukovčana „Luigiho srdce alebo Poprava tupým mečom“ od odbornej poroty Ocenenie s návrhom na postup.

Postupujúcim súborom gratulujeme a držíme palce na krajskej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla dospelých Turčianske javisko 2024, ktoré sa uskutoční v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine 27. - 29. 4. 2024. Túto súťažnú prehliadku organizuje taktiež Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Pevne veríme, že tento ročník súťažnej prehliadky „Turčianske divadelné dni“ bol motivujúci a inšpirujúci pre všetkých divadelníkov z nášho regiónu, ktorí venujú svoj voľný čas umeleckej činnosti. Dúfame, že toto podujatie opäť prispeje k zvyšovanie kvality a úrovne neprofesionálneho divadla v Turci.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM