Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Dielo mesiaca v Turčianskej galérii: Peter Matis: Cesta k svetlu je úzka, 1992

Autor: Turčianska galéria
Foto: Turčianska galéria
Uverejnené: 27. jún 2024

Dielo mesiaca júl vybrali: PhDr. Katarína Fujeríková /Košice/, PhDr. Nataša Grajciarová /Prešov/, PhDr. Dana Lovašová /Košice/, PhDr. Anna Rybáriková /Košice/ absolvovali FF UPJŠ Katedru psychológie v Košiciach. V Košiciach sa venovali a venujú  deťom v nemocnici a v manželskej  poradni, v  Prešove zase deťom v pedagogicko-psychologickej poradni.

Prečo nás zaujalo toto dielo

„Začiatkom apríla v r. 2024 sme sa zúčastnili v Martine konferencie s názvom „Hlavolamy v detskej psychiatrii“.  Ako dlhoročné psychologičky  sme sa stretávali a stále stretávame  s deťmi i dospelými, ktorí prežívajú bolesti, trápenie, neistotu  „na duši“ i na tele. Tak isto aj rodičia detí majú záhady, čo sa to s ich deťmi deje.  Hľadajú svetlo v tme,  svetlo na konci tunela, ktoré by im pomohlo vidieť do budúcnosti. Potrebujú  mať nádej, aby pomohli upokojiť detskú psychiku i seba ako dospelého. Ale aj my, odborníci, potrebujeme poznať okolnosti, pozadie, rodinné prostredie, aby sme  našli účinnú cestu pomoci.  A často sa spoločne a s nádejou predierame úzkou cestou k svetlu. Kvalitnou spoluprácou odborníkov a klientov, či pacientov sa tá cesta rozširuje a svetlo je jasnejšie. A to svetlo je nádej – pre deti i dospelých, pre pokojnejší život.  Obraz sme vybrali ako metaforu  psychologickej práce. Ako symbolické nám pri výbere tohto diela pripadá aj to, že autor pochádzal z Martina a v tomto roku uplynie 5 rokov od jeho predčasného úmrtia.

Peter Matis: Cesta k svetlu je úzka, 1992, farebný tuš na akvarelovom papieri, K 1777

O autorovi diela

Peter Matis sa narodil 14.5.1953 v Martine. V rokoch 1971-1977 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Od roku 1978 bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Od roku 1982 pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní v oblasti maľby, grafiky a textilnej tvorby. Od roku 1990 bol členom Združenia TXT, Slovenskej výtvarnej únie. Celý život pôsobil v Martine. Zomrel vo veku 66 rokov v auguste 2019.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama