Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Materská škola Žilinskej univerzity v Žiline otvára svoje brány

Autor: Žilinská univerzita v Žiline
Foto: Žilinská univerzita v Žiline
Uverejnené: 17. máj 2024

Žilinská univerzita v Žiline spustila prihlasovanie do novovybudovanej materskej školy, ktorej je zriaďovateľom. Ide o jedinečné prepojenie detského a univerzitného prostredia  v campuse vysokoškolských internátov. Materská škola je určená pre deti vo veku od 4 do 6 rokov a to nielen pre deti zamestnancov a študentov univerzity, ale aj širokú verejnosť. Prihlasovanie je možné od 15. mája do 22. mája 2024.

Materská škola bola vybudovaná s podporou rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR z roku 2021 „Materské školy pri vysokých školách“. Je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Základom jej vzdelávacej činnosti je vzdelávací koncept STEAM a bádateľsky orientované aktivity. Aktivity ako UNIZA pre deti, praktické cvičenia a exkurzie obohatia systémovo predprimárne vzdelávanie o kreativitu, kritické myslenie či schopnosť pozorovať experimenty a jednoduché pokusy, práca s rôznymi materiálmi, nástrojmi a informačnými zdrojmi vhodnými pre daný vek bude veľmi prospešná a užitočná pre prirodzenú zvedavosť detí a objavovanie sveta. Aplikácia metódy CLIL prinesie do výučby aj intuitívne a hravé učenie sa cudzieho jazyka.

Žilinská univerzita ako spoločensky zodpovedná inštitúcia samozrejme nezabúda na hodnoty ako sú vzájomná úcta, porozumenie, tolerancia názorov i ochota počúvať. Aktivity „Medzi generáciami“ vnesú do aktivít materskej školy múdrosť a skúsenosť zrelého človeka. Deti sú zase zárukou tvorivosti, ktorá z medzigeneračných stretnutí bude vytvárať vzácne momenty hravosti a vedomie, že sa navzájom potrebujeme a dopĺňame.

„Naša materská škola je zameraná na prírodné vedy, techniku i pohyb. Poskytujeme kvalitné a trochu netradičné predškolské vzdelávanie nielen pre deti zamestnancov a študentov, ale i verejnosť. Deti budú mať možnosť navštevovať odborné i popularizačné pracoviská univerzity, získavať tak kladný vzťah k vede i technike a učiť sa objavovaním,“ povedala Ing. Jana Gjašiková, kvestorka Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac info na:

  • https://materskaskola.uniza.sk/
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • 0905 78 396

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama