Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Festival Dotyky a spojenia zverejnil výberový program

Autor: SKD Martin
Foto: SKD Martin
Uverejnené: 19. apríl 2023

O dva mesiace sa začne 18. ročník výberového nesúťažného festivalu inscenácií divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia. V priebehu šiestich dní, v termíne od 19. do 24. júna 2023 v Martine, festival ponúkne desať inscenácií v Hlavnom programe a päť inscenácií v Programe pre mladé publikum.

Festival Dotyky a spojenia je najväčšou prehliadkou inscenácií uplynulej divadelnej sezóny. Mesto Martin sa tak opäť na konci sezóny stane hlavným mestom divadla na Slovensku. Hlavným organizátorom festivalu Dotyky a spojenia je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

HLAVNÝ PROGRAM

Tematická rôznorodosť, výrazný autorský prístup, prevaha mimobratislavských divadiel, jazyková pestrosť, inklúzia, koprodukcie, zriaďované aj nezávislé divadlá – tak by sme mohli stručne charakterizovať desiatku inscenácií v Hlavnom programe. Hlavný program, ktorý je ťažiskom festivalu, zostavila dramaturgická rada v zložení: divadelná kritička Barbora Forkovičová, dramaturg a hudobný skladateľ Róbert Mankovecký, dramaturgička Monika Michnová a divadelná kritička Zuzana Timčíková. Členovia festivalovej dramaturgickej rady videli od apríla 2022 do začiatku apríla 2023 naživo vyše 110 inscenácií z divadiel, ktoré pôsobia na celom Slovensku. Z nich zostavili Hlavný program 18. ročníka festivalu, ktorý tvorí 10 inscenácií s veľmi rôznorodými témami, v ktorých prevládajú pôvodné autorské inscenácie nad tými, ktoré sa opierajú o klasický dramatický text.

Monika Michnová, programová riaditeľka festivalu, upriamuje pozornosť na špecifiká tohtoročného výberu: „V programe je viac inscenácií mimobratislavských divadiel, medzi nimi nájdeme aj inscenáciu Jókaiho divadla z Komárna v maďarskom jazyku a inscenáciu Divadla z Pasáže z Banskej Bystrice, ktoré pracuje s mentálne znevýhodnenými hercami. V tohtoročnom programe prevládajú inscenácie zriaďovaných divadiel, je ich dvakrát viac ako inscenácií, ktoré reprezentujú tzv. nezávislú, čiže nezriaďovanú scénu. V Hlavnom programe festivalu dokonca nájdeme dve koprodukcie. Jedna vznikla zo spolupráce zriaďovaného Jókaiho divadla a Vysokej školy múzických umení, druhá koprodukcia spojila Mestské divadlá pražské a Slovenské komorné divadlo Martin.

 • Divadlo Jána Palárika v Trnave – Palárik (a to jeho teátro)
 • Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene – SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času
 • Divadlo Petra Mankoveckého – Nikdy Navždy
 • Divadlo Pôtoň – Terra Apathy
 • Divadlo z Pasáže – Čajka
 • Jókaiho divadlo v Komárne – Woyzeck
 • Offline – Tí druhí
 • Slovenské komorné divadlo Martin – Iokasté
 • Slovenské národné divadlo – Kocúrkovo
 • Štátne divadlo Košice – Idioti

PROGRAM PRE MLADÉ PUBLIKUM

Angažované divadlo, vizuálna encyklopédia, česko-slovenská bábková koprodukcia, inkluzívne aj sociálne divadlo tvoria tohtoročný výberový Program pre mladé publikum, ktorý zostavila divadelná teoretička a kritička Lenka Dzadíková z vyše 30 naživo videných inscenácií. Program pre mladé publikum je ukážkou tematickej a formálnej pestrosti, ale aj toho, že tvorba pre deti a mladých pokrýva celú vekovú škálu. Tvoria ho aj tento rok inscenácie, ktoré deťom prinášajú výber z toho najlepšieho, čo v slovenských divadlách vzniklo. Navyše ide o takú tvorbu, z ktorej budú mať estetický a myšlienkový zážitok aj rodičia či učiteľky a učitelia, ktorí budú deti sprevádzať.

 • Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici – Veľká cesta
 • Bábkové divadlo Žilina – A ako Antarktída
 • Bratislavské bábkové divadlo – Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko
 • Divadlo LUDUS – Stano a Zlá noha
 • Nové divadlo – O nič nejde

Súčasťou festivalu Dotyky a spojenia 2023 bude aj

 • program v sekcii Junior, ktorý prezentuje inscenácie študentiek a študentov vysokých umeleckých škôl;
 • popoludňajší program pre celú rodinu, ktorý prinesie do ulíc Martina pouličné divadlo;
 • večerný program na námestí pred martinským divadlom, ktorého súčasťou sú divadelné inscenácie a koncerty;
 • tvorivé dielne pre deti aj divadelných profesionálov;
 • mnoho diskusií o divadle, spomedzi nich odborné diskusie Platforma, diskusie s divákmi po skončení predstavení v Hlavnom programe a záverečná hodnotiaca diskusia Finále.

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama