Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Martinský podiel na oslave sv. Cyrila a Metoda

Autor: Igor Válek
Foto: Igor Válek
Uverejnené: 12. júl 2023

Kto chce vidieť, zažiť a spoznať, ako udržiavať tradície a vieru predkov, nech navštívi Terchovú. Rázovitá obec v objatí krásnej malofatranskej prírody je totiž dlhodobo miestom, kde na pomyselnom lane cieľavedome a trpezlivo nadväzujú na seba uzlíky na lane skutočných hodnôt, tak duchovných, ako aj kultúrnych.

Aj v priemete cyrilometodskej tradície a jej živému odkazu. Treba pripomenúť, že v nádejnom roku 1990 sa mnohí idealisti oddávali eufórii z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody. Veľkú erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov v Terchovej pretavili napríklad aj do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania nadčasového odkazu misie svätých Cyrila a Metoda – patrónov tunajšieho kostola, ktorý je najväčším chrámom na území Slovenska zasväteným spolupatrónom Európy.

Už prvý ročník Cyrilometodských dní (CMD) priniesol niečo výnimočné a jedinečné

Terchovci ako vôbec prví na Slovensku i vo vtedajšej federácii zorganizovali podujatie, ktoré sa otvorene, sebavedome a zároveň aj kultivovane a atraktívne – formou aj obsahom – prihlásilo  k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva. Integrálnou súčasťou programovej skladby 34. ročníka CMD (2. – 5. júl 2023) boli opäť popri svätých omšiach a ďalších duchovných podujatiach aj audiovizuálne pásma, koncert klasickej hudby, výstava výtvarného umenia, zborový spev, folklórne vystúpenia...

V programe dôstojne zarezonovala trojica jubileí: 1160. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie našich predkov; 100. výročie príchodu prvých členov Spoločnosti Božieho Slova (SVD, ktorí aktívne už roky vedú aj farnosť a veriacich i v Terchovej) na Slovensko a do Čiech, no a 15. výročie vzniku Žilinskej diecézy.

Aj martinská kultúra priložila ruku k dielu

Vyvrcholením programu, krásnou bodkou za plnohodnotným podujatím bol galakoncert v diecéznej svätyni svätých Cyrila a Metoda v stredu 5. 7. popoludní, počas ktorého vystúpilo aj známe a svetovo oceňované hudobné teleso z Martina – Cantica Collegium Musicum Martin. Komorný zmiešaný spevácky zbor martinských madrigalistov, ktorý bol založený v roku 1991, sa excelentne spolupodieľal – so Štátnym komorným orchestrom Žilina a viacerými sólistami  na prevedení Vivaldiho Glorie pre sóla, zbor a orchester. Neutíchajúci a dlhotrvajúci potlesk plného kostola bol jasným dôkazom umeleckej kvality koncertu.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama