Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Návšteva predstaviteľov vlády v UN Martin

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 25. júl 2023

Univerzitnú nemocnicu Martin navštívili vo štvrtok 20. júla premiér Ľudovít Ódor, podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková a minister zdravotníctva Michal Palkovič. Dôvodom štátnej návštevy bolo rokovanie o projekte výstavby novej nemocnice.

Stretnutia s vedením nemocnice a projektovým tímom sa zúčastnili aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a primátor mesta Martin Ján Danko. Predstavitelia vlády na stretnutí deklarovali, že peniaze budú vyčlenené na kompletnú výstavbu, pričom výdavky pokryjú financie z plánu obnovy, eurofondov aj štátneho rozpočtu.

Príprava nového verejného obstarávania je vo finálnom štádiu

Na rozdiel od prvej súťaže je zásadnou zmenou posun časového harmonogramu, pričom hrubá stavba má byť dodaná do termínu 6/2026, termín dostavby na full fit out do 10/2027 a kolaudačné konanie a uvedenie do prevádzky má nový termín rok 2028. Prvým dôležitým míľnikom projektu je august 2023, kedy má byť vyhlásené nové verejné obstarávanie. Ďalším dôležitým termínom je rok 2024, kedy sa má podpisovať zmluva so zhotoviteľom stavby.

Zmenili sa aj podmienky verejnej súťaže, zmiernili sa pokuty za omeškanie, zároveň sa zjemnili podmienky referencie. Kým v prvom verejnom obstarávaní bola pre staviteľov podmienka, aby mali skúsenosti s výstavbou nemocnice vo finančnom objeme 100 miliónov eur, po novom sa vyžaduje 20 miliónová nemocnica, čo otvára možnosti, aby sa do súťaže mohlo prihlásiť viac uchádzačov. Posun nastal aj v ďalších procesoch. Územné konanie je ukončené, aktuálne plynie 20 dňová lehota na podanie odvolania, v prípade, že sa nikto neprihlási, právoplatné územné rozhodnutie môže byť vydané do konca leta.

Premiér vlády SR Ľudovít Ódor informoval, že v rámci kontrolného dňa si s kompetentnými prešiel celý plán projektu, procesy, ktoré boli ukončené aj míľniky, ktoré budú nasledovať. Zopakoval, že podľa nových podmienok, ktoré sa vláde podarilo s európskou komisiou vyrokovať, je potrebné hrubú stavbu nemocnice odovzdať záväzne do roku  2026. „Ale nechceme po sebe zanechať len skelet, vláda sa preto zaviazala, že z ďalších prostriedkov, z európskych fondov aj zo štátneho rozpočtu, zabezpečí pokrytie finančných nákladov až do finálneho stavu, aby obyvatelia regiónu dostali novú kvalitnú nemocnicu. Ani zďaleka nemôžeme hovoriť, že sme tento boj vyhrali, platí to pre projekt v Martine aj v Banskej Bystrici. Peniaze sú, projekty sú pripravené, dôležité je, aby sme sa do ich realizácie pustili s plným nasadením. Čo očakávam od vedenia nemocnice, ale aj od vedenia samosprávneho kraja a mesta. Rokovanie bolo veľmi konštruktívne, hovorili sme dosť intenzívne o dodržiavaní termínov, o verejnom obstarávaní.“ Premiér zároveň na tlačovke verejne apeloval na občanov, aby v rámci možností nebrzdili procesy, aby nemocnica mohla v budúcnosti stáť a poskytovať zdravotnú starostlivosť občanom zo širokého regiónu.

Podpredsedníčka vlády SR Lívia Vašáková po stretnutí zopakovala, že projekt martinskej nemocnice je jedným z dvoch najväčších projektov, ktoré má Slovensko v pláne obnovy. „Alokovaná suma je 330 miliónov eur. Stretnutie bolo veľmi konštruktívne. Loptička je teraz na strane vedenia nemocnice ako aj lokálnej samosprávy na to, aby tento projekt uspel. Chcem zdôrazniť, ako povedal aj pán premiér, že nedávame peniaze len na hrubú stavbu. Peniaze, ktoré vláda uznesením alokovala na tento projekt pokrývajú hrubú stavbu aj dokončenie do štádia kolaudácie. Ide o kombináciu prostriedkov z plánu obnovy, z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu. Dnešné stretnutie bolo aj o tom, že tento projekt chceme riadiť výkonnostne, súčasťou zmluvy budú nastavené míľniky, ktoré projektový tím musí plniť. Dnes sme sa rozprávali veľmi detailne o tom, kedy bude vyhlásené nové verejné obstarávanie, či sa naozaj poučilo z toho, čo sme sa dozvedeli pri tom prvom, kde sa nikto neprihlásil. Som veľmi rada, že projektový tím je pripravený, a že verejné obstarávanie sa môže v najbližších týždňoch spustiť.

Medicínsku stránku projektu zhodnotil minister zdravotníctva SR Michal Palkovič

Ide o nemocnicu, ktorá bude mať nie len rozsiahlu ambulantnú sféru so spádom až pre milión obyvateľov, jej súčasťou je aj diagnostická a terapeutická časť a zároveň bude veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania budúcich lekárov a stredného zdravotného personálu. Celý koncept zapadá aj do optimalizácie siete nemocníc, s tým, že sa poskytne regiónu nemocnica až štvrtej kategórie, s programami na úrovni excelentnosti a teda výnimočných operačných zákrokov. Zo strany ministerstva zdravotníctva spravíme všetko pre to, aby sme tímu poskytli podporu, ktorú bude potrebovať. Ale súčasne budeme dohliadať na to, aby jednotlivé míľniky boli dodržané.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama