Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Železničné priecestie na Robotníckej ulici v Martine zatiaľ opravia len provizórne

Autor: Matej Bórik
Foto: METRO
Uverejnené: 20. október 2023

Železnice slovenskej republiky pripravujú od 23. októbra 2023 na týždeň opravné práce na priecestí na Robotníckej ulici v Martine. Nejde však o komplexnú rekonštrukciu priecestia, ktoré je v investičnom pláne ŽSR, na ktoré bude v krátkom čase vyhlásené opätovné verejné obstarávanie.

V rámci opravy príde k výmene koľajového roštu a oprave asfaltového krytu. Oprava sa zrealizuje vo vlastnej réžií zamestnancami Oblastného riaditeľstva Žilina. Cena za opravu predstavuje 25 000 eur. Ide o núdzovú opravu na zabezpečenie plynulej železničnej a cestnej premávky,“ informovala Ria Feik Achbergerová - hovorkyňa ŽSR.

Opravou sa odstráni prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti (v súčasnosti 10km/hod.) a zabezpečí spevnenie plôch dočasu komplexnej rekonštrukcie. Pre realizáciu opravy sú v čase vykonávania prác zabezpečené obchádzkové trasy pre cestné motorové vozidlá vyznačené dopravným značením.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama