Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

UNM spustila robotické operácie na hrudníku ako prvá nemocnica na Slovensku

Autor: UN Martin
Foto: METRO
Uverejnené: 06. marec 2024

Univerzitná nemocnica Martin zapája ako prvá nemocnica na Slovensku do programu robotických operácii hrudníkovú chirurgiu. Na oficiálnom otvorení Centra robotickej chirurgie UNM o tom v stredu 6. marca informoval prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie doc. MUDr. Antom Dzian, PhD. Pracovisko slávnostne otvorili rektor Univerzity Komenského v Bratislave profesor Marek Števček a štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Ladislav Slobodník.

V UNM boli prvými robotickými operáciami v hrudníku klinovité resekcie pľúcneho tkaniva, počas ktorých bola odstránená časť periférneho pľúcneho parenchýmu s metastatickým nádorom a tiež odstránenie cysty z medzihrudia. Po nich nasledovali väčšie komplexné výkony, tzv. lobektómia a segmentektómia. Systém Da Vinci najnovšej generácie Xi, ktorý UNM využíva, umožňuje podľa hrudníkového chirurga docenta Antona Dziana veľmi presné a detailné operovanie pokročilých chirurgických výkonov v hrudníku. „Ide o miniinvazívny prístup, ktorý si samozrejme vyžaduje tréning. Obrovskou výhodou je, že robotika poskytuje operatérovi excelentný pohľad na operačné pole v 3D HD obraze s niekoľkonásobným zväčšením. Chirurg má k dispozícii veľké množstvo detailov. Robotické inštrumenty umožňujú precízne pohyby, ktoré imitujú pohyby ľudskej ruky,“ uviedol prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie. Ako ďalej upozornil, robotika chirurga nenahrádza, ale zdokonaľuje jeho prácu a poskytuje mu detailný, priam mikroskopický pohľad na operačné pole. Robotický systém v rámci UNM aktuálne okrem hrudníkovej chirurgie využíva aj všeobecná a brušná chirurgia, urológia a gynekológia.

Nemocnica plánuje do robotiky časom zapojiť aj ďalšie pracoviská

Robotický systém Da Vinci Xi  môže nemocnica používať vďaka spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, ktorá tento robotický systém získala z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Vďaka nadštandardným vzťahom oboch inštitúcií majú pacienti UNM možnosť byť operovaní najmodernejším robotickým systémom, čo ocenil aj rektor Univerzity Komenského profesor Marek Števček. „Som hrdý na Jesseniovu lekársku fakultu, ktorá je v mnohých veciach vzorom pre celé Slovensko. Vďaka nej dnes môžeme otvoriť toto pracovisko miniinvazívnej personalizovanej chirurgie. Ide o spojenie vedy, výskumu, inovácií a poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, čím je maximálne naplnený koncept univerzitnej zdravotnej starostlivosti,“ povedal počas slávnostného otvorenia Centra robotickej chirurgie prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Prínos miniinvazívnej chirurgie vyzdvihol aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Ladislav Slobodník, „systém Da Vinci najnovšej generácie umožňuje operatérom oveľa lepšiu prácu a kvalitnejší pohľad na operačné pole. Pacientom zároveň prináša kratšiu rekonvalescenciu a rýchlejší návrat do bežného života.“ Jedným z „otcov myšlienky“ robotickej chirurgie v UNM je prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., urológ UNM a prodekan JLF UK. „V roku 2019 sa vytvorili priaznivé podmienky na realizáciu grantov cez Európske štrukturálne fondy. Prístroj Da Vinci bol zakúpený cez projekt CovClin, ktorého cieľom bolo znížiť bariéru dostupnosti miniinvazívnej chirurgickej liečby s použitím chirurgickej roboticky asistovanej jednotky v období po pandémii Covid 19. Verím, že výsledok bude  veľmi priaznivý pre rozvoj vedy, vzdelania a v prospech našich pacientov.“

Svoje skúsenosti s robotickými operáciami na slávnostnom otvorení priblížil prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNM a prodekan JLF UK docent Kamil Biringer. „Systém umožňuje operovať bez toho, aby operatér stál priamo nad operačnou ranou, čím sa okrem iného eliminuje akékoľvek riziko prenosu infekcie z pacienta na personál. K systému sa dokonca možno pomocou telemedíciny pripojiť aj diaľkovo. Okrem prínosu pre pacienta je obrovským prínosom edukácia zdravotníckeho personálu. Dnes máme v UNM k dispozícii 7 kompletných operačných tímov z rôznych odborností,“ doplnil doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Slávnsotného otvorenia pracoviska sa zúčastnila aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. „Robotika je technický odbor budúcnosti. V Žilinskom kraji máme ambíciu byť na Slovensku lídrom nielen vo využívaní, ale predovšetkým vo vzdelávaní, vývoji, konštruovaní a programovaní robotov pre rôzne oblasti praxe. Z toho dôvodu som veľmi rada, že už aj tu, v Martine, budú môcť pacienti nielen spoznať,  ale predovšetkým  využívať výhody  robotiky v tak náročnej oblasti ako je chirurgia.“


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM