Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Nová generálna riaditeľka SNK

Autor: SNK
Foto: METRO
Uverejnené: 04. apríl 2024

Generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej knižnice sa 26. marca 2024 stala Ing. Ivana Kostrabová, ktorá doteraz pôsobila v inštitúcii ako riaditeľka odboru financií a plánovania.

 „Budeme pokračovať v intenzívnom napĺňaní prioritných cieľov, ktoré si Slovenská národná knižnica stanovila na rok 2024 a na základe ktorých jej boli pridelené ministerstvom kultúry  finančné prostriedky.“ uviedla generálna riaditeľka Kostrabová. Menovaná je maximálne na dobu šesť mesiacov, kým z výberového konania nevzíde nový štatutár.

Slovenská národná knižnica je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou SR v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnomúzejnej, literárnoarchívnej a biografickej činnosti. Jej činnosti a poslanie definuje Zriaďovacia listina SNK a Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach.

Ivana Kostrabová ukončila v roku 1993 štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pred štúdiom pracovala v depozitoch Slovenského národného múzea v Martine a neskôr ako technická pracovníčka v spoločnosti ZŤS UTAR Bratislava, pracovisko Martin. V rokoch 1990 – 2000, teda aj počas štúdia na vysokej škole, bola odbornou referentkou finančného útvaru Matice slovenskej. Po vzniku Slovenskej národnej knižnice začala pôsobiť v jej štruktúrach ako ekonómka na rôznych vedúcich pozíciách. K 1. 6. 2023 bola menovaná riaditeľkou Odboru financií a plánovania. K 26. marcu 2024 ju ministerka kultúry SR menovala generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej knižnice. Ing. Ivana Kostrabová má dlhodobé skúsenosti v oblasti riadenia ľudí i tímovej práce.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama