Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Kurz deeskalácie napätia na Psychiatrickej klinike UNM

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 25. jún 2024

Zdravotnícky personál Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin absolvoval v máji 2024 kurz zameraný na školenie deeskalačných techník pri riešení rôznych problematických situácii, ktoré môžu na pracovisku nastať. Preškolenie pracovníkov, ktorí poskytujú psychiatrickú zdravotnú starostlivosť, bolo nutné kvôli zmene legislatívy a právnej úpravy používania obmedzovacích prostriedkov v zdravotníctve.

Simulačný sebaskúsenostný tréning pre efektívne vedenie deeskalácie konfliktov u psychiatrických pacientov sa konal priamo v priestoroch Psychiatrickej kliniky. „Simulačné vzdelávanie v zdravotníctve nie je žiadnou novinkou, využívajú ho napríklad záchranári, alebo zdravotníci pracujúci na urgentných príjmoch. Modelové situácie trénujú na figurínach. V psychiatrii to možné nie je, preto do tréningov zapájame hercov, ktorí dokážu stvárniť ľudí v rôznych ťaživých situáciách,“ vysvetlil podstatu kurzu Mgr. Jan Běhounek zo Psychiatrickej liečebne Bohunice.

Ako ďalej upozornil, keď sa človek v takejto situácii ocitne, môže sa prejaviť konfliktne až agresívne. „Takéto situácie je najlepšie deeskalovať (zmierňovať konflikt, napätie alebo agresiu). Techniky je dôležité trénovať - akú intonáciu hlasu zvoliť, ako si sadnúť, alebo stáť, o čom budem s pacientom hovoriť, ako to budem hovoriť, akú intonáciu zvoliť a ako mu dať najavo, že ho počúvam. Pretože to všetko môže mať za následok, že sa pacient upokojí a nemusia byť použité obmedzovacie prostriedky,“ doplnil lektor J. Běhounek.

V teoretickej časti sa zdravotníci martinskej psychiatrie zoznámili s najčastejšími príčinami rozvoja konfliktu a so základnými deeskalačnými technikami. V praktickej časti si ch následne pri rôznych zinscenovaných scénach aj vyskúšali. Pre dosiahnutie čo najreálnejšej situácie boli súčasťou tréningu figuranti v úlohách pacientov s rôznymi príbehmi so skutočných udalostí. Veľmi dôležitou súčasťou kurzu bola následná analýza situácie, počas ktorej si účastníci uvedomili a identifikovali kľúčové okamihy, ktoré nastali.

Prospešná bola aj spätná väzba a to nie len od lektora, ale aj od ostatných účastníkov, ktorí konflikt sledovali z pozície divákov. „Nie je to len  o tom, že si personál nejakú situáciu vyskúša, ale potom si to všetci spolu prejdú ešte raz. Nájdu si, čo im problém pomáhalo riešiť a čo ho naopak komplikovalo. Práve toto je pridanou hodnotou simulačného vzdelávania, keď človek na to príde sám, lepšie si to zapamätá a využije v praxi,“ uzavrel Jan Běhounek.

Psychiatrická klinika UNM bola prvým pracoviskom, ktoré simulačný tréning v takejto forme absolvovala. Kurzy pre zdravotníkov bude klinika opakovať aj v budúcnosti. 


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama