Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Pred 200 rokmi vyšla Slávy dcéra – pripomeňte si ju na výstave

Známej básnickej skladbe Jána Kollára Sláwy dcera je venovaná najnovšia výstava, ktorú máte možnosť vidieť do 30. septembra 2024 v Literárnom múzeu SNK. Okrem prepojenia pôvodnej zbierky  s výtvarným umením Andrey Hellovej je zaujímavosťou výstavy aj replika dreziny, ktorej opis a vlastnú skúsenosť poeticky stvárnil Kollár vo svojej básnickej skladbe.

Ján Kollár (1793 – 1852) písal toto svoje vrcholné dielo v čase, ktorý nazývame jarou národov. Bola to doba, kedy sa moderné národy začali prebúdzať do veku slobody, spravodlivosti, pravdy a lásky, ľudskosti, humanity. Práve tieto myšlienky, ako aj myšlienky univerzalizmu rezonujú nielen v Sláwy dcere, ale v celom Kollárovom diele. A v súčasnosti sú možno ešte aktuálnejšie, ako pred 200 rokmi.

Mošovský rodák bol kľúčovou osobnosťou slovenského i českého národného obrodenia a slovanskej kultúry a literatúry 19. storočia. Bol básnikom, prozaikom, filozofom, slavistom, zberateľom ľudovej slovesnosti a jazykovedcom, ale aj evanjelickým kňazom, kazateľom, univerzitným profesorom slovanskej archeológie na Viedenskej univerzite. Vytvoril rôznorodé dielo básní, memoárov a cestopisnej literatúry, teoretických spisov z oblasti slovanskej archeológie, histórie a jazykovedy. Venoval sa aj náboženskej spisbe, zbieral ľudovú slovesnosť, tvoril práce o slovanskej vzájomnosti. Práve široko koncipovaná myšlienka slovanskej vzájomnosti sa prelínala celým Kollárovým životom aj vedeckým, kultúrnym a umeleckým pôsobením. Patrila k jednej zo základných ciest, po ktorých sa vydal proces slovenského národného obrodenia a možno ju označiť za východiskovú myšlienku Kollárovej politickej a najmä kultúrnej koncepcie. Básnická skladba Sláwy dcera najsilnejšie pôsobila na aktivizáciu národno-obrodeneckého hnutia slovanských národov. V našej literatúre doposiaľ zaujíma významné miesto a začleňuje sa do širšieho kontextu európskej literatúry a kultúry ad hoc.

Výstava k 200. výročiu prvého vydania básnickej skladby aktualizuje myšlienkove dedičstvo Jána Kollára. Prepája nadčasové myšlienky vybraných textov z pôvodnej zbierky s ich moderným prebásnením Ľubomírom Feldekom do zbierky Dcéra Slávy (Perfekt, 2018) a s výtvarným stvárnením Andreou Hellovou (2024). Kolekciu 15 obrazov dopĺňajú veľkoformátové textové bannery, vitríny s vydaniami Kollárovej básnickej zbierky, inonárodné knižné jednotliviny, archívne a múzejné predmety z jedinečného zbierkového fondu Slovenskej národnej knižnice. 

Výstava potrvá do 30. septembra 2024. Tešíme sa na vás v Literárnom múzeu SNK!


Reklama

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM