Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Slovesná jar 2023 – Literatúra v čase

Autor: Matica slovenská
Foto: Matica slovenská
Uverejnené: 17. máj 2023

Onedlho, v dňoch 6. až 8. júna 2023, sa v Martine uskutoční ďalší ročník najstaršieho literárneho podujatia na Slovensku, populárna a známa Slovesná jar. Už po päťdesiaty siedmy krát (!), tentoraz s podtitulom Literatúra v čase.

Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť Martinských kultúrnych slávností, nadväzujúcich na tradíciu matičných augustových zhromaždení v 19. storočí. Čoskoro bola transformovaná do samostatného podujatia, ktoré si v časoch najväčšej slávy získalo obdivuhodne široké divácke zázemie a zaradilo sa medzi najpopulárnejšie kultúrne akcie na Slovensku.

V rokoch 2020 – 2021, počas vyčíňania covidu, patrila medzi hŕstku domácich podujatí, ktoré neboli zrušené. Organizátori Slovesnej jari – najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku – pripravili aj tento raz pre priateľov dobrej umeleckej spisby a spríbuznených umení zaujímavý multižánrový program, adresovaný všetkým vekovým kategóriám.

Popri klasických stretnutiach s básnikmi a prozaikmi nebudú chýbať prezentácie najnovších knižných titulov, umelecký prednes, slávnostné vyhodnotenie celoslovenských literárnych súťaží Paulinyho Turiec a Matičná esej, pripomenutie si jubileí viacerých slovenských spisovateľov (162. výročia Memoranda národa slovenského, 160. výročia založenia Matice slovenskej a 55. výročia okupácie vtedajšieho Československa armádami Varšavskej zmluvy), programy pre začínajúcich tvorcov i najmladších čitateľov, vedecký seminár, vernisáže výstav, hudobné koncerty, filmové projekcie... Celkovo sa na viacerých miestach Martina a Vrútok bude konať pätnásť samostatných programových blokov. Vstup je zdarma.

57. ročník Slovesnej jari organizujú Spolok slovenských spisovateľov a Matica slovenská v kooperácii s Kultúrnou scénou, Živenou – spolkom slovenských žien, Turčianskou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Radou národnej kultúry v Martine, Mestom Vrútky a ďalšími partnermi. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Mesto Martin.

Srdečne vás všetkých, milí priatelia, pozývame na tento tradičný literárny festival plný chutí, vôní, farieb a kvalitného umeleckého slova v mnohých podobách. Opätovne bude platiť, že úspešný priebeh celého podujatia je vždy spoločným dielom organizátorov, účinkujúcich, divákov a atmosféry.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama